Identificatieplicht

Bij Wet van 12 januari 2004 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme heeft de Belgische wetgever de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot de dienstverlening van advocaten.

Deze wet is in werking getreden sinds 2 februari 2004.

Sinds die datum zijn advocaten wettelijk verplicht om in bepaalde omstandigheden hun cliënt te identificeren en het bewijs ervan te bewaren alsook verdachte transacties te melden bij de stafhouder die deze informatie overmaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.