Disclaimer policy

Wettelijke informatie

ELUON ADVOCATEN is een burgerlijke maatschap van advocaten met kantoor te 1180 Brussel, Georges lecointelaan, 50.

De aansprakelijkheid van haar advocaten is beperkt tot het bedrag dat is gedekt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Gebruik van het internet

De informatie op deze site is enkel van algemene aard.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De overdracht en de ontvangst van informatie op deze site doet geen advocaat-cliënt relatie ontstaan.

Het is mogelijk dat bepaalde informatie op deze site verouderd of onvolledig is.

ELUON ADVOCATEN kan geen garantie geven aangaande de inhoud van deze informatie.

Privacy

ELUON ADVOCATEN zal de privacy van de bezoekers van deze site respecteren en zal alle informatie vertrouwelijk behandelen.

Het is mogelijk dat ELUON ADVOCATEN bepaalde persoonsgegevens opvraagt bij het bezoek van deze site.

Deze persoonsgegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en enkel verwerkt worden met het doel waarvoor U deze persoonsgegevens bezorgde.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

U heeft steeds toegang tot Uw persoonsgegevens. U kan deze persoonsgegevens op hun juistheid laten controleren, laten verbeteren en zo nodig laten verwijderen.

U kan ons hiervoor contacteren op lawfirm@eluon.be