Thierry Hankard

Thierry Hankard werd geboren op 27 mei 1961 te Brussel.

Hij is advocaat bij de Franse Orde van Advocaten te Brussel sinds 1987 en is één van de stichters van het kantoor ELUON ADVOCATEN.

Hij behandelt alle takken van het recht en interesseert zich meer in het bijzonder voor het ondernemingsrecht in de ruime zin van het woord zowel binnen als buiten de rechtbank.

Zijn voorkeurmateries omvatten:

  • Vennootschapsrecht en meer in het bijzonder alle materies ivm fusies, splitsingen, verhoging en vermindering van kapitaal, ontbinding van vennootschappen, conflicten tussen aandeelhouders, redactie van koop-verkoopovereenkomsten van aandelen, aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten van overdracht van handelsfonds/bedrijfstak, bestuurdersaansprakelijkheid …
  • Handelsrecht (handelspraktijken, distributiecontracten, invordering van facturen)
  • Burgerlijk recht (verbintenissenrecht, bijzondere overeenkomsten, erfrecht)
  • Financieel strafrecht

Talen: Frans, Engels, Nederlands.