Michaël Tanghe

Michael Tanghe (°1985, KUB, KUL) is ingeschreven aan de Balie te Brussel sinds 2010 en heeft het kantoor in januari 2013 bijgetreden.

Zijn voorkeurmateries omvatten:

  • Handelsrecht
  • Burgerlijk recht (algemeen contractenrecht, huurrecht, verbintenissenrecht)
  • Vennootschapsrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Bouwrecht
  • Verkeersrecht

  • Michael behandelt voornamelijk contentieuze dossiers. Hij heeft ook interesse in buitengerechtelijke geschillenregeling zoals o.m. bemiddeling.

    Talen: Nederlands, Frans, Engels (perfecte drietaligheid)