Jennifer Dessort

Jennifer Dessort is ingeschreven bij de Franse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel sinds oktober 2008.

Zij trad aan als medewerkster bij het kantoor sinds januari 2009.

Haar voorkeurmateries omvatten:

  • Burgerlijk recht (obligaties, contracten, huurcontracten, …)
  • Handelsrecht
  • Vennootschapsrecht
  • Fiscaal recht

Talen: Frans.